a nosa selección de restaurantes

Seguro que non están todos os que son, pero si aqueles que a nós nos deixaron maior pegada.

A maioría de recoñecido prestixio, pero tamén un par deles que son a nosa particular debilidade.

A orde, sen máis complicación, aproxímase á cronolóxica.